E N S V  preemiad

Click here to edit subtitle

NÕUKOGUDE EESTI PREEMIAD asutati ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 6. Oktoobril 1946. Nad olid vabariiklikud autasud, mida EKP Keskkomitee ja ENSV Ministrite Nõukogu määrasid silmapaistvate teadus-, tehnika- ja tootmis-, kirjandus-, kunsti- ja arhitektuurialaste saavutuste eest ning aastast 1975 väljapaistvate töötulemuste eest sotsialistlikus võistluses.

Neid määrati aastail 1947, 1948, 1949 ja 1950 suurte saavutuste eest tööstuses (36 preemiat) ja põllumajanduses (37) ning teaduse (15), leiutuse ja ratsionaliseerimise (17), kirjanduse (16), kunsti (51), hariduse (19), kultuurihariduse (19), kunstilise isetegevuse (13), tervishoiu (10), kehakultuuri ja spordi alal (57) ning 1959. aastal teaduse (2), tehnika ja tootmise (4) ning kirjanduse (2) ja kunsti alal (3 preemiat).

Arvatavasti eelpool loetletud preemiate puhul rinnamärki ei eksisteerinud, autasustatule anti üle vaid diplom või tõend.


Uuesti seati Nõukogude Eesti preemiad sisse EKP Keskkomitee ja ENSV Ministrite Nõukogu määrusega 17. Veebruaril 1965. Neid määrati kaks korda viie aasta jooksul kuni Eesti NSV riikliku preemia asutamiseni aastal 1982. Taasasutatud preemia puhul anti laureaadile üle tõend koos rinnamärgigaNÕUKOGUDE EESTI PREEMIA 1946- 1959.

<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->


NÕUKOGUDE EESTI PREEMIA diplom GUNNAR PÄRONile, 1949.a.

NÕUKOGUDE EESTI PREEMIA, diplomi esikaas ja tiitelleht

NÕUKOGUDE EESTI PREEMIA VALENTIN ARHIPENKOLE J.V. STALINI osa täitmise eest, 1950.a.

NÕUKOGUDE EESTI PREEMIA GUSTAV ERNESAKSALE koorilaulude eest, 1950.a.

NÕUKOGUDE EESTI PREEMIA ERICH VEETÕUSMELE väljapaistva töö eest noorte sportlaste kasvatamisel, 1950.a.

NÕUKOGUDE EESTI PREEMIA rinnamärk, originaalkarbis. Rinnamärk on valmistatud 875 prooviga hõbedast. Märgil olev viisnurk on varastel medalitel kullatud, hilisematel medalitel millele ta on paigaldatud eraldi detailina, on viisnurk valmistatud kullast. Rinnamärgi number ja tunnistuses olev number langevad reeglina kokku.

NÕUKOGUDE EESTI PREEMIA rinnamärgi kinnitus. Teadaolevalt on kõik NÕUKOGUDE EESTI PREEMIA rinnamärgi kinnitused kruviga ja valmistatud hõbedast. 

Rinnamärk nr.19 

Rinnamärk nr. 73. Rinnamärgiga on autasustatud aastal 1965 Gustav Ernesaks 

Rinnamärk nr. 00413 

Rinnamärk nr. 554 

Rinnamärk nr. 832. Rinnamärgiga on autasustatud aastal 1980 näitleja Mati Klooren 

Rinnamärgi tunnistus. Heledad või tumedad punasest nahast kaaned.

Rinnamärgi nr. 73 tunnistus 

Rinnamärgi nr. 00145 tunnistus

Rinnamärgi nr. 554 tunnistus

Rinnamärgi nr. 538 tunnistus

Rinnamärgi nr. 630 tunnistus

Rinnamärgi nr. 783 tunnistus

Rinnamärgi nr. 832 tunnistus

NÕUKOGUDE EESTI PREEMIA tunnistus- kollektiivpreemia. Kollektiivpreemia puhul anti autasustatule üle kaks tunnistust. Väike punaste kaantega nagu ülal ja suur nagu allpool näha.

Kollektiivpreemia. 1970.a

Kollektiivpreemia. 1975.a

Kollektiivpreemia. 1977.a

Kollektiivpreemia. 1977.a