E N S V  preemiad

Click here to edit subtitle

Eesti NSV MINISTRITE NÕUKOGU PREEMIA asutati Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 4. juuli 1985.a. määrusega nr. 374. "Eesti NSV Ministrite Nõukogu ühekordsete preemiate kohta". Määrus tunnistati kehtetuks 20.08.1990


EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU PREEMIA 1985- 1990.

<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->--<-X->


Rinnamärk nr.129.  Rinnamärk on valmistatud hõbedast, nõelaga kinnitus on hõbetatud.

Rinnamärk nr. 448

Rinnamärgi nr. 95 tunnistus